Grupowe ubezpieczenie na istnienie najczęściej znajduje swoje zastosowanie w przedsiębiorstwach. Grupowe zabezpieczenie na bycie ma paręnaście plusów. Najważniejszą z nich jest stosunkowo nie zbyt ogromna rata w zestawieniu do osobistego ubezpieczenia na życie. Rata jest nie uciążliwa w przypadku zbiorczego zabezpieczenia na istnienie, gdyż zagrożenie zabezpieczeniowe rozdziela się na nieco większą liczbę jednostek. W powiązaniu z owym, zleceniobiorcy, prawdopodobnie mogą być objęci bogatą asekuracją ubezpieczeniową, jaką przypuszczalnie nie mogli by być objęci konsumenci w wypadku nadzoru indywidualnego, w takim wypadku mówi się o takim zakresie zabezpieczenia jak ubezpieczenie od niebezpieczeństwa zejścia rodzica albo teścia, czy również świadczenia zawsze wypłacanego podopiecznemu w wypadku zgonu jego zabezpieczonego podopiecznego. Kolejnymi plusami dla zleceniodawcy przy przyjmowaniu nadzoru grupowego to zauważalnie mniejszy biurokratyzm, powiązany z uzasadniem stanu zdrowia pracobiorców zakładu.

W zdarzeniu zabezpieczenia zbiorczego na bycie, kontrahent nie nakazuje badań, a również kontroli lekarskich, tak jak to ma miejsce w wypadku nadzoru indywidualnego na życie.

Należy zapamiętać, że umowa grupowa ubezpieczenia na życie jest umową na kogoś obliczenie, co znamionuje, że spółka jako Ochraniający tworzy ugodę asekuracji z towarzystwem ubezpieczeniowym, w zarysach jakich personami ubezpieczonymi są zleceniobiorcy a czasem również ich współmałżonkowie jak również ich podopieczni.